Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację (dostępną w górnej belce raportu). To podejście pozwalana bardziej efetywne przeszukiwanie powiązanych treści.

Zintegrowana nawigacja

Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU przedstawiają najważniejsze osiągnięcia roku.

List do Akcjonariuszy

Beata Kozłowska – Chyła, Prezes Zarządu PZU

Szanowni
Akcjonariusze,

w imieniu Grupy PZU oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2021 rok. W minionym okresie sprawozdawczym działaliśmy w otoczeniu o dużej zmienności. Wpływ na to miały m.in. kolejne fale pandemii COVID-19, wyraźne ożywienie aktywności przedsiębiorców i konsumentów, rosnąca inflacja i adekwatna zmiana polityki pieniężnej w drugiej połowie ubiegłego roku, a także gospodarcze reperkusje narastającego w ostatnim kwartale kryzysu geopolitycznego. W warunkach niepewności, kształtowanych przez szereg nowych czynników ryzyka, Grupa PZU ponownie potwierdziła swą zdolność do stałego, systematycznego rozwijania biznesu na wszystkich kluczowych dla niej rynkach oraz generowania ponadprzeciętnych korzyści dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym dostarczaniu klientom atrakcyjnej, nowoczesnej oferty i najlepszej obsługi.

ZOBACZ WIĘCEJ
VIDEO: Wyniki 2021 - webcast VIDEO: WZA 2021 – webcast
Beata Kozłowska – Chyła, Prezes Zarządu PZU

Szanowni
Państwo,

Grupa PZU to największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat finansowy, o aktywach blisko 400 mld zł. Jesteśmy obecni w pięciu krajach regionu, w samej Polsce ciesząc się zaufaniem ok. 22 mln klientów. To dla nas ogromna nobilitacja, ale też wielkie zobowiązanie. Mamy świadomość, w jak dużym stopniu możemy wpływać na rynkowe standardy i postawy społeczne. Odpowiedzialnie wykorzystujemy ten potencjał, by współtworzyć bardziej zrównoważone, przyjazne i bezpieczne środowisko do życia i pracy dla wszystkich naszych interesariuszy. Angażujemy się konstruktywnie w rozwiązywanie kluczowych problemów globalnych i lokalnych, w tym związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Chcemy wypracowywać istotne i powtarzalne korzyści dla naszych klientów i akcjonariuszy, przykładając wagę nie tylko do samych wyników finansowych, ale też do sposobu, w jaki je osiągamy.   

ZOBACZ WIĘCEJ
VIDEO: Wyniki 2020 - webcast VIDEO: WZA 2021 – webcast
Paweł Mucha, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

SzanowniPaństwo,

Miniony rok był dla globalnej gospodarki okresem silnego ożywienia, do którego impuls dała poprawiająca się sytuacja pandemiczna. Postępy we wdrażaniu powszechnych programów szczepień przełożyły się na znoszenie kolejnych restrykcji dotyczących różnych obszarów aktywności gospodarczej, co miało istotne znaczenie dla odbudowy globalnych łańcuchów dostaw i poprawy kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw. W 2021 roku polski PKB zwiększył się o 5,7% rok do roku, konsumpcja gospodarstw domowych o 6,2% r/r, a inwestycje o 7,9% r/r. Wzrostowi gospodarczemu sprzyjał silny wzrost popytu krajowego, wspieranego programami rządowymi oraz zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych, które akumulowały oszczędności w okresie obowiązywania restrykcji sanitarnych. Konsumpcję wspierał szybko powracający do stanu sprzed pandemii rynek pracy i dynamiczny wzrost wynagrodzeń. W obszarze inwestycji motorem wzrostu były dobre perspektywy ożywienia gospodarczego i wysoki poziom wykorzystania zdolności wytwórczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

PZU w liczbach - zobacz co osiągnęliśmy i jak budowaliśmy wartość Grupy PZU

PZU w liczbach

ZOBACZ WIĘCEJ Zobacz wideo

Wyniki
finansowe

Kurs
akcji

Zrównoważony
rozwój

Biznes

Wyniki finansowe
25,1 mld zł Składka przypisana brutto
25,1 mld zł 2021
23,9 mld zł 2020
24,2 mld zł 2019
9,6 mld zł Wynik inwestycyjny
9,6 mld zł 2021
8,5 mld zł 2020
11,3 mld zł 2019
7,5 mld zł Wynik operacyjny
7,5 mld zł 2021
4,1 mld zł 2020
7,1 mld zł 2019
3,34 mld zł Zysk netto j. dominującej
3,34 mld zł 2021
1,91 mld zł 2020
3,30 mld zł 2019
604 mln zł Wynik netto banków przypisany PZU
604 mln zł 2021
149 mln zł 2020
515 mln zł 2019
18,6% ROE - PZU jednostki domnującej
18,6% 2021
10,9% 2020
21,2% 2019
8,7% ROE - Bank Pekao
8,7% 2021
5,1% 2020
10,1% 2019
7,7% ROE - Alior Bank
7,7% 2021
-4,6% 2020
3,8% 2019
Kurs akcji
35,35 zł Cena akcji
35,35 zł 2021
32,36 zł 2020
40,03 zł 2019
30,5 mld zł Kapitalizacja
30,5 mld zł 2021
27,9 mld zł 2020
34,6 mld zł 2019
20,1% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
20,1% 2021
-19,2% 2020
-2,4% 2019
10,8% Stopa dywidendy
10,8% 2021
- 2020
6,4% 2019
2,2 zł Zysk na akcję (EPS)
2,2 zł 2021
2,2 zł 2020
3,8 zł 2019
3,5 zł Dywidenda na akcję (DPS)
3,5 zł 2021
- 2020
2,8 zł 2019
9,2 C/Z
9,2 2021
14,6 2020
10,5 2019
1,8 C/WK
1,8 2021
1,5 2020
2,1 2019
Zrównoważony rozwój
3,3t Emisje (zakres 1 i 2) na pracownika (ton CO2e/ pracownik)
3,3t 2021
3,3t 2020
4,8t 2019
0,3t Emisje (Zakres 1 i 2) na milion aktywów skonsolidowanych (ton CO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów)
0,3t 2021
0,4t 2020
0,6t 2019
93 mln zł Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
93 mln zł 2021
77 mln zł 2020
84 mln zł 2019
97,9% Wskaźnik terminowości reklamacji (ubezpieczenia)
97,9% 2021
98,1% 2020
97,4% 2019
48% Wskaźnik zaangażowania pracowników
48% 2021
61% 2020
51% 2019
25,2 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
25,2 2021
22,9 2020
23,2 2019
34 981 Liczba beneficjentów wolontariatu pracowniczego
34 981 2021
12 264 2020
- 2019
450 mln zł Zaangażowanie finansowe na rzecz rozwoju zielonej energii
450 mln zł 2021
- 2020
- 2019
Biznes
32,3% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
32,3% 2021
32,6% 2020
33,8% 2019
89,1% Wskaźnik mieszany (COR)
89,1% 2020
88,5% 2019
88,5% 2018
43,7% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
43,7% 2021
45,3% 2020
45,9% 2019
12,4% Marża w ub. grupowych i IK
12,4% 2021
19,9% 2020
21,5% 2019
39,8 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i PTE PZU)
39,8 mld zł 2021
33,1 mld zł 2020
32,4 mld zł 2019
21,6 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao i TFI Alior)
21,6 mld zł 2021
20,5 mld zł 2020
22,5 mld zł 2019
334,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
334,0 mld zł 2021
312,0 mld zł 2020
280,0 mld zł 2019
3,0 mln Liczba umów PZU Zdrowie
3,0 mln 2021
2,8 mln 2020
2,7 mln 2019
25,1 mld zł Składka przypisana brutto
25,1 mld zł 2021
23,9 mld zł 2020
24,2 mld zł 2019
9,6 mld zł Wynik inwestycyjny
9,6 mld zł 2021
8,5 mld zł 2020
11,3 mld zł 2019
7,5 mld zł Wynik operacyjny
7,5 mld zł 2021
4,1 mld zł 2020
7,1 mld zł 2019
3,34 mld zł Zysk netto j. dominującej
3,34 mld zł 2021
1,91 mld zł 2020
3,30 mld zł 2019
604 mln zł Wynik netto banków przypisany PZU
604 mln zł 2021
149 mln zł 2020
515 mln zł 2019
18,6% ROE - PZU jednostki domnującej
18,6% 2021
10,9% 2020
21,2% 2019
8,7% ROE - Bank Pekao
8,7% 2021
5,1% 2020
10,1% 2019
7,7% ROE - Alior Bank
7,7% 2021
-4,6% 2020
3,8% 2019
35,35 zł Cena akcji
35,35 zł 2021
32,36 zł 2020
40,03 zł 2019
30,5 mld zł Kapitalizacja
30,5 mld zł 2021
27,9 mld zł 2020
34,6 mld zł 2019
20,1% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
20,1% 2021
-19,2% 2020
-2,4% 2019
10,8% Stopa dywidendy
10,8% 2021
- 2020
6,4% 2019
2,2 zł Zysk na akcję (EPS)
2,2 zł 2021
2,2 zł 2020
3,8 zł 2019
3,5 zł Dywidenda na akcję (DPS)
3,5 zł 2021
- 2020
2,8 zł 2019
9,2 C/Z
9,2 2021
14,6 2020
10,5 2019
1,8 C/WK
1,8 2021
1,5 2020
2,1 2019
3,3t Emisje (zakres 1 i 2) na pracownika (ton CO2e/ pracownik)
3,3t 2021
3,3t 2020
4,8t 2019
0,3t Emisje (Zakres 1 i 2) na milion aktywów skonsolidowanych (ton CO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów)
0,3t 2021
0,4t 2020
0,6t 2019
93 mln zł Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną
93 mln zł 2021
77 mln zł 2020
84 mln zł 2019
97,9% Wskaźnik terminowości reklamacji (ubezpieczenia)
97,9% 2021
98,1% 2020
97,4% 2019
48% Wskaźnik zaangażowania pracowników
48% 2021
61% 2020
51% 2019
25,2 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
25,2 2021
22,9 2020
23,2 2019
34 981 Liczba beneficjentów wolontariatu pracowniczego
34 981 2021
12 264 2020
- 2019
450 mln zł Zaangażowanie finansowe na rzecz rozwoju zielonej energii
450 mln zł 2021
- 2020
- 2019
32,3% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
32,3% 2021
32,6% 2020
33,8% 2019
89,1% Wskaźnik mieszany (COR)
89,1% 2020
88,5% 2019
88,5% 2018
43,7% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
43,7% 2021
45,3% 2020
45,9% 2019
12,4% Marża w ub. grupowych i IK
12,4% 2021
19,9% 2020
21,5% 2019
39,8 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i PTE PZU)
39,8 mld zł 2021
33,1 mld zł 2020
32,4 mld zł 2019
21,6 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao i TFI Alior)
21,6 mld zł 2021
20,5 mld zł 2020
22,5 mld zł 2019
334,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
334,0 mld zł 2021
312,0 mld zł 2020
280,0 mld zł 2019
3,0 mln Liczba umów PZU Zdrowie
3,0 mln 2021
2,8 mln 2020
2,7 mln 2019

Składka przypisana brutto oraz zysk netto PZU od debiutu na giełdzie

Sprzedaż i zysk netto 2010-2021

ZOBACZ WIĘCEJ

Zysk
netto

Składka przypisana
brutto

Dywidenda

ROE w branży ubezpieczeniowej na tle grupy porównawczej
dane na koniec III kw. 2021

Wypłacalność II

średnia
243% Topdanmark
239% Hannover RE
233% Generali
231% Munich Re
229% PZU
225% Scor
216% CNP
215% Aviva
214% AXA
209% Aegon
207% Allianz
204% Talanx
199% Sampo
187% Ageas
182% Gjensidige
179% Tryg
 
 

Zobacz jak przebiegała realizacja strategii #nowePZU w 2020 roku, a także poznaj kluczowe założenia naszej nowej Strategii na lata 2021-2024.

Nasza strategia 2021-2024

Zobacz więcej Zobacz wideo
Strategia 2021-2024

WZROST
I DYWIDENDA

 • Wzrost składki przypisanej z działalności ubezpieczeniowej + 9,9% do 26 mld zł
 • Zwiększenie przychodów z działalności w obszarze zdrowotnym + 80% do 1,7 mld zł
  Pozycja lidera w zarządzaniu aktywami – wzrost AuM + 82% do 60 mld zł
 • Wykorzystanie potencjału banków Grupy PZU – wzrost kontrybucji banków Grupy PZU do wyniku netto Grupy PZU + 648% do 0,8 mld zł
 • Utrzymanie efektywności kosztowej - 7% wskaźnik kosztów administracyjnych
 • Zapewnienie przewidywalnego i atrakcyjnego modelu generowania wartości dla Akcjonariuszy
Strategia 2021-2024

SKALAI SYNERGIE

 • Wzmacnianie korzyści wynikających z potencjału i skali największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy ubezpieczeniowo-bankowej
 • Zapewnienie kompleksowej oferty produktów dzięki synergiom w ramach Grupy PZU, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów dystrybucji
 • Zrewolucjonizowanie podejścia do opieki zdrowotnej - kompleksowe doradztwo medyczne
 • Rozwój ekosystemów biznesowych dla nowych i dotychczasowych klientów
Strategia 2021-2024

TECHNOLOGIAI CYFRYZACJA

 • Digitalizacja oraz usprawnienia procesów
 • Wykorzystanie AI, Big Data oraz zaawansowanej analityki
 • Wykorzystywanie nowych cyfrowych kanałów dystrybucji jako uzupełnienie tradycyjnych
 • Wdrożenie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej
 • Wprowadzenie narzędzi do szacowania ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym
Strategia 2021-2024

ZRÓWNOWAŻONYROZWÓJ

 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej (zakres 1 i 2) do 2024 roku
 • Wzrost zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną
 • Rozwój produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych ESG
 • Włącznie kryteriów ESG w procesy zakupowe
 • Włączenie celów ESG w cele strategicznych Spółek i Wyższej Kadry Zarządzającej
Strategia 2021-2024

W rezultacie w 2024 roku osiągniemy:

 • najwyższy w historii giełdowej PZU zysk netto 3,4 mld zł
 • ponadprzeciętny zwrot z kapitału (ROE) 17,4%
Strategia 2021-2024

REALIZACJA 2021

 

Zobacz interaktywna mapę akcjonariuszy.

Mapa akcjonariuszy

Zobacz więcej

> 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Polska
 • Stany Zjednoczone
 • Irlandia
 • Luksemburg
 • Wielka Brytania
 • Singapur
 • Kanada

5 000 000 – 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Holandia
 • Chiny
 • Szwecja
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Australia
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Japonia
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Kuwejt

1 000 000 – 5 000 000 akcji

Lista krajów
 • Arabia Saudyjska
 • Dania
 • Czechy
 • Francja
 • Korea
 • Bułgaria
 • Austria
 • Włochy

250 000 – 1 000 000 akcji

Lista krajów
 • Finlandia
 • Tajwan
 • Nowa Zelandia
 • Belgia
 • Estonia

< 250 000 akcji

Lista krajów
 • Malta
 • Kajmany
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Bermudy
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Brunei
 • Hongkong
 • Kongo
 • Cypr
 • Portugalia
 • Kamerun
 • Hiszpania
 • Grecja
 • Meksyk
 • Indie
 • Ukraina
 • Tajlandia